Prečo my?

1
Už žiadne uniknuté údaje!
Bezpečnosť je dnes dôležitejšia, ako kedykoľvek predtým. Naše úspechy sú založené na spokojnosti a pocite istoty našich zákazníkov, ktorým poskytujeme kvalitné služby a tie najlepšie riešenia.

2
Kvalifikovaní odborníci
Projekty sú spracúvané kvalifikovanými odborníkmi na vysokej úrovni, ktorá je zárukou, že Váš projekt bude funkčný a spoľahlivý a ochráni Vaše citlivé dáta.

3
Dostupná cena
Kvalitne spracovaný projekt za cenu, z ktorej sa Vám nezatočí hlava? To je presne to, čo potrebujete!

O našej spoločnosti

Rok 2006 je rok, kedy sa začala písať história spoločnosti POBEST, s.r.o. a zároveň sa začala zaoberať problematikou bezpečnosti. Počas týchto rokov sme nadobudli cenné skúsenosti a naučili sa, že pre klientov je dôležitá jednoduchosť a dlhodobá spolupráca. Projekty vypracúvajú vysokokvalifikovaný odborníci s niekoľkoročnými skúsenosťami, ktorí budú vždy k dispozícii, aby Vám zodpovedali všetky otázky. Kvalitu našej práce potvrdzujú aj referencie z rôznych odvetví podnikania.

Znalosťou prostredia a niekoľkoročnými skúsenosťami s informačnými systémami spracujúcimi osobné údaje dokážeme našim zákazníkom ponúknuť optimálne riešenia bezpečnosti ich informačných systémov.

Pri navrhovaní optimálneho riešenia vychádzame z analýzy požiadaviek a potrieb zákazníka, s prihliadnutím na typ odvetvia, v ktorom zákazník pôsobí. Zákazníkovi poskytujeme služby a konzultácie počas riešenia a zavádzania projektu do praxe. Sme partnerom, ktorý sleduje aktuálnosť a primeranosť riešenia a preto sa náš zákazník môže sústrediť na svoj biznis.

Naším cieľom nie je len kvalifikovane a dôsledne vypracovať bezpečnostný projekt, ale poskytnúť aj osobnú konzultáciu pri zavádzaní projektu do praxe a tým ušetriť financie, o ktoré by mohli prísť v prípade uloženia pokuty zo strany kontrolného orgánu za nevypracovanú dokumentáciu. Tieto pokuty môžu byť v niektorých prípadoch pre spoločnosti aj likvidačné, tak prečo riskovať? Objednajte si vypracovanie bezpečnostných opatrení u nás už dnes...

Ponúkame Vám tiež ochrannú lehotu 6 mesiacov v prípade potrebných zmien a doplnení v dkumentácii, ktoré vyplynú z legislatívnych zmien.